Chcemy ofiarować naszym bliźnim audiobook z rozważaniami Drogi Krzyżowej autorstwa Plinia Correi de Oliveiry i sprawić, aby dzięki niemu modliło się z nami nawet 300 000 osób!

OD CZEGO ZACZĄĆ?

Jak pobożnie przeżyć Wielki Post?

Pojednaj się z Bogiem w sakramencie pokuty. Podejmij mocne postanowienie poprawy. Odmawiaj codziennie nabożeństwo Drogi Krzyżowej, pamiętaj o poście i jałmużnie wielkopostnej.

Jeżeli chcesz mnie naśladować, to weź swój krzyż na każdy dzień...

Pamiętaj! Odprawiając pobożnie Drogę Krzyżową, możesz uzyskać odpust zupełny pod warunkami określonymi przez Kościół.

DLACZEGO WARTO 

propagować Drogę Krzyżową?

Wielki Post to najlepszy moment na duchową przemianę. Propagując rozważania Drogi Krzyżowej, pomagamy sobie i naszym bliskim zbliżyć się do Pana Boga!

Jeśli wesprzesz naszą kampanię swoim dobrowolnym datkiem, nie dość, że wyświadczysz naszym bliźnim wielkie duchowe dobro, to jeszcze otrzymasz dostęp do audiobooka Via Crucis – Rozważania Drogi Krzyżowej, autorstwa wybitnego myśliciela katolickiego, Plinia Correi de Oliveiry.

Autor rozważań

PLINIO CORREA DE OLIVEIRA

(1908-1995). Wybitny publicysta katolicki. Prawnik, profesor historii współczesnej na Katolickim Uniwersytecie w Sao Paulo. Znany działacz katolicki, obrońca cywilizacji chrześcijańskiej, obdarzony przydomkiem krzyżowca XX wieku.
Autor setek artykułów oraz wielu książek, w tym znanego na całym świecie dzieła Rewolucja i Kontrrewolucja (1959). Założyciel Stowarzyszeń Obrony Tradycji, Rodziny i Własności (TFP), działających na całym świecie organizacji katolików świeckich, których celem jest obrona i promowanie wartości kultury chrześcijańskiej w życiu publicznym.

DLACZEGO WARTO 

otrzymać nasz audiobook?

Ze względu na wygodny, elektroniczny format, nasz audiobook może towarzyszyć Ci podczas modlitwy przez cały Wielki Post, zarówno w domu, jak i w podróży, dzięki czemu możesz uzyskać wiele łask Bożych i dobrze przygotować się do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Zbawiciel obiecał nam:

Posłuchaj fragmentu rozważań Drogi Krzyżowej. Dostęp do pełnej wersji audiobooka otrzymasz po wsparciu naszej akcji. 

Kto w piątek, zwracając uwagę na godzinę Mojego skonania na Krzyżu, odprawi Drogę Krzyżową, otrzyma szczególne łaski od Mojego Ducha, którego w owej chwili oddałem... Kto dłuższy czas codziennie odprawia Drogę Krzyżową, może zbawić całą parafię.

(Obietnica Pana Jezusa dana św. Marii Magdalenie de Pazzi)


Wspieram promocję audiobooka Via Crucis datkiem w kwocie:

TAK! Chcę wziąć udział w wielkopostnej kampanii modlitewnej Pomagam nieść Krzyż Jezusowi.

TAK! Pragnę, aby moje modlitwy przyczyniły się do przebudzenia Polaków.

TAK! Chcę otrzymać audiobook Via Crucis. Rozważania Drogi Krzyżowej.

Dzięki bezpiecznemu i sprawdzonemu systemowi TPay, możliwe jest przekazanie datku:

Jak wykorzystamy zebrane środki?

Zasób 3
Utrzymujemy serwery, na których przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu dostępne są wyjątkowe publikacje i materiały dla naszych Darczyńców, w tym także audiobook Via Crucis – Rozważania Drogi Krzyżowej.
Zasób 5

Prowadzimy aktywne działania promujące tę kampanię na katolickich i patriotycznych portalach, dzięki czemu kolejne osoby dołączają do naszej akcji modlitewnej.

Zasób 6

Poprzez nasze kanały społecznościowe (FB, Twitter) propagujemy cnoty chrześcijańskie, których dochowanie jest obowiązkiem każdego katolika, szczególnie podczas Wielkiego Postu.

Rozwijamy projekt Dla Duszy, w ramach którego planujemy w przyszłości stworzyć m.in. aplikację mobilną z wirtualną biblioteką, zawierającą lekturę duchową, modlitwy, podcasty oraz pobożnościowe filmy.

Warunki uzyskania odpustu zupełnego:

Odpust zupełny możemy uzyskać przez odprawienie Drogi Krzyżowej przed urzędowo erygowanymi stacjami Drogi Krzyżowej (np. w kościele, na placu przykościelnym), po spełnieniu następujących warunków:
  1. rozważanie męki śmierci Chrystusa (nie jest konieczne rozmyślanie o poszczególnych tajemnicach każdej stacji).
  2. przechodzenie od jednej stacji do drugiej (przy publicznym odprawianiu wystarczy, aby prowadzący przechodził, jeśli wszyscy wierni nie mogą tego czynić).
Jeśli ktoś z powodu słusznej przyczyny (np. choroby, zamknięcia kościoła itp.) nie może odprawić Drogi Krzyżowej wg podanych wyżej warunków, zyskuje odpust zupełny po przynajmniej półgodzinnym pobożnym czytaniu i rozważaniu męki Chrystusa.

Źródło: „Niedziela” numer: 34 rok LII

Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31- 064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu ze Stowarzyszeniem w związku z jego celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Stowarzyszenie, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie zamówienia i wsparcie akcji.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail:iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia  usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Czytaj więcej >

Copyright 2020 by STOWARZYSZENIE KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ IM. KS. PIOTRA SKARGI