ROZWAŻANIA DROGI KRZYŻOWEJ 

STACJA I

Jezus skazany na śmerć

STACJA II

Jezus bierze Krzyż na ramiona

STACJA III

Jezus upada pod Krzyżem po raz pierwszy

STACJA IV

Jezus spotyka Swoją Matkę